Словник основних визначень

  • Словник основних визначень

Словник основних визначень

Оливи - які основні терміни ми зустрічаємо в описі їхніх характеристик?

Базова олива

Основа готової оливи - це один з її основних компонентів. Саме вона має найбільший вплив на властивості кінцевого продукту. Базова олива визначає «на скільки синтетичним» буде продукт. Базові оливи діляться на п'ять груп: мінеральні, напівсинтетичні, гідрокрекінгові, ПАТ-синтетичні і «ненафтові» синтетичні.

Безпосереднє вприскування

Електронна система живлення бензинового двигуна, конструктивно дуже схожа з системою Common Rail в дизельних двигунах. У системах безпосереднього вприскування пального, на відміну від "класичного інжектора", вприскування відбувається не у впускний колектор, де змішується з повітрям і через впускний клапан потрапляє в камеру згоряння, а безпосередньо в циліндри двигуна під дуже високим тиском. Це дозволяє створити пошарове утворення суміші вже в самій камері згоряння і пошарове багатоступінчате горіння паливно-повітряної суміші, що при точному налаштуванні системи управління двигуном забезпечує більш повне згоряння палива, зменшення викидів шкідливих речовин і поліпшення паливної економічності двигуна.

Випаровування

Одна з характеристик оливи, яка впливає на його витрату. Олива, як і будь-яка рідина, з часом випаровується. Нормою випаровуваності автомобільних моторних олив є 15%. У той же час, випаровуваність висококласних олив для мотоциклів регламентована на рівні 6%.

Випаровуваність також опосередковано свідчить про якість використаної базової оливи.

В'язкість

Одна з базових характеристик властивостей оливи, визначає його плинність. В'язкість оливи розділяється на кінематичну і динамічну (HTHS).

Кінематична в'язкість

Визначає плинність оливи, її густоту і, згідно специфікації SAE J300, розділяється на «холодну» (зимову) і «гарячу» (при температурі 100 ° С). Залежно від фактичних властивостей оливи, їй присвоюється один із класів в'язкості. Кожному класу в'язкості відповідає певний діапазон фактичних значень в'язкості оливи.

В'язкість динамічна (HTHS)

Визначає стійкість масляної плівки і її щільність в динамічному середовищі. Абревіатура HTHS повністю описує умови, при яких виконуються вимірювання - це висока температура при високій швидкості зсуву (High Temperature High Shear). Фізично є похідною кінематичної в'язкості на її щільність, вимірюється в сантипуаз (сп) .По параметру динамічної в'язкості загальноприйнято розділяти оливи на два класи: повнов’язкі зі значенням HTHS> 3.5 (так звана стандартна в'язкість HTHS) і малов’язкі зі значенням HTHS <3,5. Необхідно відзначити, що застосування олив з низькою динамічною в'язкістю (зниженим HTHS) в двигунах, розрахованих на такі оливи, не призводить до додаткового зносу. Використання ж в таких двигунах повнов.язких олив хоча і не призводить до виникнення додаткового зносу, однак, як правило, призводить до зниження потужності і економічності двигуна, а також не кращим чином впливає на роботу гідронатягувача, систем зміни фаз газорозподілу (VVT-I, VTC, CVVT).

В останні роки відбувається поступовий перехід всіх автовиробників на використання малов’язких олив у нових моделях двигунів.

Зольність сульфатна

Один із параметрів, що характеризує мийно-диспергуючі властивості оливи, її здатність до нейтралізації кислот, що утворюються в процесі горіння палива, вмістом нерозчинних продуктів горіння в зваженому  стані, запобігання випадання їх в осад і осідання на компонентах двигуна у вигляді високо- і низькотемпературних відкладень. При використанняі пального з високим вмістом сірки, підвищена зольність і лужне число оливи запобігають утворенню відкладень. Однак, занадто висока зольність призводить до підвищеного зносу двигуна внаслідок абразивного впливу на пари тертя, утворення зольних відкладень в камері згоряння, зниження детонаційної стійкості палива, передчасного виходу з ладу систем рециркуляції відпрацьованих газів і сажових фільтрів.

За вмістом сульфатної золи моторні оливи діляться на повнозольні (з вмістом золи 0.8-1.5%) і малозольні (вміст золи <0.8%). Неофіційним класом стоять так звані средньозольні оливи з вмістом сульфатної золи 1.0-1.2%.

Індекс в'язкості (viscocity index)

Є безрозмірною величиною і відображає стабільність температурних властивостей оливи. Чим він вищий, тим стабільнішими є в'язкісні характеристики оливи при зміні її температури.

Клас в'язкості (viscocity grade)

Умовне позначення комплексу властивостей оливи, основним з яких є її кінематична в'язкість. Відповідно до стандарту SAE J300, моторні оливи діляться на 13 класів в'язкості від 0W до 60, а трансмісійні - від 70W до 140. При позначенні кінематичної в'язкості спочатку вказується «холодна» в'язкість (SAE 0W, 5W, 10W, 75W, 80W і т . Д., де "W" означає winter - зима), потім «гаряча» (SAE 20, 30, 40, 90 і т.д.). Всесезонні оливи позначаються двома індексами (5W-30, 5W-40, 10W-40 і т.д.). Чим нижче клас в'язкості оливи, тим нижча її відповідна в'язкість. Основним параметром при визначенні холодної в'язкості оливи є її прокачуваність і обертаність. Гаряча в'язкість оливи визначається за температури 100 ° C.

Лужне число (TBN)

Одна з характеристик оливи, яка вказує на її миючі властивості. У процесі згорання палива в двигуні утворюються кислоти, що викликають корозійне зношення і вуглецеві відкладення. Для їх нейтралізації використовується луг, кількість якого в оливі визначається лужним числом. Чим нижче якість палива, тим більшим повинно бути лужне число моторної оливи.

Лужне число вантажних олив може досягати 15 і більше мгКОН / г, а в енергозберігаючих легкових оливах значення обмежене до 6 мгКОН / г.

Насос-форсунка (Pumpe-Düse, PD)

Електронна система живлення дизельного двигуна, розроблена концерном Volkswagen AG. Являє собою систему, в якій в одному вузлі конструктивно об'єднані паливний насос високого тиску і форсунка. Таким чином, паливна форсунка одночасно є і паливним насосом для себе ж. Система застосовувалася в 2000-х роках в автомобілях всіх марок концерну, проте через малу надійність і високу  вартість обслуговування пізніше була замінена на Common Rail.

Присадки

Додаткові прибавки до базової оливи, які покращують і доповнюють її характеристики або надають їй додаткові властивості. Збалансований вивірений комплекс присадок входить до складу будь-якої сучасної оливи - моторної, трансмісійної, гідравлічної, промислової.

Хімічно і фізично вивірений комплекс являє собою пакет присадок, який надає готовій оливі набір певних властивостей.

Обертаність оливи (Low Temperature Cranking Viscocity)

Додатковий параметр, що характеризує низькотемпературні властивості оливи і визначає можливість проворота колінчастого вала двигуна. Фактичне значення визначається стандартом випробувань ASTM D5293. У зв'язку з нелінійністю температурних характеристик олив, обертаність визначається при різних негативних температурах для різних класів в'язкості. Чим цей параметр менше, тим низькотемпературні властивості оливи кращі.

Прокачуваність оливи (Low Temperature Pumping Viscosity)

Один з ключових параметрів низькотемпературних властивостей оливи. Фактична прокачуваність оливи визначається стандартом випробувань ASTM D4684 і вказує на мінімальну температуру, при якій густота оливи становить не більше 60 000мПа.с. Прокачуваність оливи перевіряється після витримки при відповідній її класу в'язкості мінусовій температурі протягом 45 годин. Чим цей параметр менше, тим низькотемпературні властивості оливи кращі.

Фільтр сажовий (DPF)
Температура спалаху (flashpoint)

Це ключовий параметр, що характеризує витрати оливи на угар. В процесі роботи двигуна утворюються схильні до займання при з'єднання з повітрям масляні пари. Чим вища температура спалаху оливи, тим при більшій температурі спалахують її пари і тим меншою буде витрата оливи на угар при стандартних режимах роботи двигуна. Менший угар масла, в свою чергу, зменшує кількість нагару в двигуні. Температура спалаху також побічно вказує на якість і клас використовуваних базових олив і пакетів присадок.

Температура застигання (pourpoint)

Один з основних параметрів, що характеризує низькотемпературні властивості оливи. Визначає температуру, за якої моторна олива переходить із рідкого стану в желеподібний, починає кристалізуватися. Чим температура застигання нижча, тим при більш низькій температурі можливо запустити двигун без його критичного зносу.

AdBlue

Робоча рідина системи селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів SCR. Являє собою 32% водний розчин сечовини. Рідина дуже чутлива до температурного режиму зберігання, експлуатації і якості води, що застосовується для приготування розчину. Використання рідини, що знаходиться при температурах, що виходять за встановлені для неї норми, може викликати зниження ефективності роботи двигуна, збільшення витрати палива і механічні несправності.

Common Rail

Електронна система живлення дизельного двигуна, розроблена компанією Bosch. Конструктивно дуже схожа з системою безпосереднього вприскування в бензинових двигунах. В системі Common Rail всі паливні форсунки підключені до однієї (або до двох в деяких V-подібних двигунах) паливної рейки, тиск в якій підтримується ПНВТ (паливним насосом високого тиску). Форсунки управляються електронним блоком управління двигуном. Є поширеною на сьогодні системою живлення дизельних двигунів.

DPF (diesel particulate filter)

Фільтр твердих частинок, встановлюється у вихлопному тракті сучасних дизельних двигунів легкових і вантажних автомобілів. Знижує токсичність вихлопу, вловлюючи тверді продукти горіння дизельного палива, сажу. Візуально схожий з  каталізатором, проте більший за розмірами. На деяких автомобілях конструктивно виконаний однією деталлю з каталізатором. Вибагливий до моторної оливи, що використовується - вона повинна мати знижену зольність (ACEA C3, C4, ILSAC і т.д.)

EGR (exhaust gas recirculation)

Система рециркуляції і дожигу вихлопних газів бензинових і дизельних двигунів. Являє собою клапан, що з'єднує випускний тракт з післядросельним простором впускного тракту. Є одним з найбільш ефективних способів зниження токсичності вихлопу. Повернення частини відпрацьованих газів до впускного колектора, знижує максимальну температуру горіння паливно-повітряної суміші і знижує інтенсивність утворення оксидів азоту. Робота системи несуттєво знижує ефективну потужність двигуна. Система працює в режимах часткового навантаження на двигун і не включається на холостому ходу, на непрогрітому двигуні і при повністю відкритій дросельній заслінці. EGR не застосовується на бензинових двигунах з турбонаддувом.

HTHS - в'язкість динамічна
Pumpe-Düse - насос-форсунка
TBN - лужне число
SCR (selective catalytic reduction)

Система селективної каталітичної нейтралізації відпрацьованих газів дизельних двигунів. Принцип роботи SCR полягає в хімічному перетворенні вихлопних газів в нешкідливі речовини - воду та азот. Система вприскує активну речовину (каталізатор) adBlue безпосередньо у випускний тракт автомобіля, де відбувається хімічна реакція. Крім того, застосування системи SCR дозволяє знизити витрату палива на 3-5%, що особливо відчутно на важких вантажних автомобілях і магістральних тягачах. Витрата активної речовини становить 4-5% від обсягу витраченого палива.

Хімічна реакція в системі SCR протікає в два основних етапи.

На першому етапі розчин AdBlue вприскується у гарячі вихлопні гази, де відбувається процес гідролізу з утворенням аміаку:

(NH2) 2CO + H2O => 2 NH3 + CO2

Під час другого етапу відбувається розкладання на азот і воду:

4NH3 + 4NO + O2 => 4 N2 + 6H2O

8NH3 + 6NO2 => 7N2 + 12H2O

11.10.2021 15:40:08
0
58

Рекомендовані статті

Коли необхідно змінювати оливу в механічній коробці передач?

Коли необхідно змінювати оливу в механічній коробці передач?

Коли необхідно змінювати оливу в механічній коробці передач?Заміна оливи в коробці передач багатьма автовласниками сприймається як необов'язкова процедура, на якій можна заощадити. Зневажливе ставлення до трансмісії загрожує швидким виходом коробки передач із ладу та подальшим дорогим ремонтом. Будь-яка технічна рідина в усіх представлених на ринку автомобілях не вічна. Це стосується, зокрема, оли..

30.09.2021
0
61
Нові стандарти моторних олив API SP и ILSAC GF6

Нові стандарти моторних олив API SP и ILSAC GF6

Нові стандарти моторних олив API SP и ILSAC GF6З 2020 року розпочали діяти нові стандарти моторних олив для бензинових двигунів API SP і ILSAC GF-6A / GF - 6B. Вони прийшли на заміну API SN і ILSAC GF-5. Стандарт був введений на прохання автовиробників організаціями API (Американський інститут нафти) і ILSAC (Міжнародний консультативний комітет зі специфікації мастильних матеріалів).Чим новий стан..

30.09.2021
0
62
Базова олива YUBASE від ZIC

Базова олива YUBASE від ZIC

Базова олива YUBASE від ZICОлива YUBASE Це передові технології ZIC у виробництві базових олив. Запатентована технологія отримання синтетичного базової оливи групи III за класифікацією API.Технологія VHVI (VERY HIGH VISCOSITY INDEX - з англ. - дуже високий індекс в'язкості) передбачає глибоке очищення масляних фракцій нафти з подальшою їх обробкою процесом каталітичного гідрокрекінгу. В резуль..

30.09.2021
2
191
Як перевірити масло Mobil на оригінальність?

Як перевірити масло Mobil на оригінальність?

Як перевірити масло Mobil на оригінальність?Нова технологія захисту продуктів Mobil ™У 2018 році компанія ExxonMobil впровадила нові елементи захисту продукції, розташувавши їх на фронтальних етикетках каністр об'ємом 1 і 4 літри. До них відносяться QR-код, унікальний 12-значний код і об'ємні графічні елементи - опуклі металеві точки з нанесеними на них штрихами. Зверніть увагу, що протягом 3-4 кв..

04.10.2021
0
59
Уся веселка антифризів

Уся веселка антифризів

АнтифризиКолір антифризу може бути яким завгодно. Він нічого не говорить про якість і клас охолоджуючої рідини. Однак ігнорувати забарвлення холодоагенту для двигуна теж не можна.В Європі та Україні діє класифікація VolksWagen:G11 - зеленийG12 - червонийG13 - жовтий, помаранчевий (раніше G12 +), фіолетовий (склад розроблений після 2012 року)Вибирати антифриз тільки за кольором - неправильно. Якщо ..

05.10.2021
0
94
Оливи для сажовиків

Оливи для сажовиків

Дизельний двигун із сажовим фільтром.Яку оливу вибрати?Сьогодні ми докладніше зупинимося на моделях із сажовим фільтром. До цієї категорії відносяться всі мотори 2011 року випуску та сучасніші. Їх установка на більш старі моделі була обов'язковою. Цей двигун також можна ідентифікувати за абревіатурою DPF, FAP або RPF залежно від того, в якій країні він був випущений. Отже, як же вибрати моторну ол..

27.01.2022
0
57